მთავარი

SME საკრედიტო ხაზი

რეგისტრაცია

როგორ მუშაობს

ბიზნეს ბლოგი

კომპანიის შესახებ

API

ANALYTICS

LIGHTSPEED PLATFORMრისკების მართვა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებში

 რა ნიშნავს ბიზნეს რისკების მართვა?

 

ტერმინი რისკების მართვა ავტომატურად ასოცირდება მსხვილ ფინანსურ კომპანიებთან (ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები). ბიზნესმენების უმეტესობას ესმის, რომ რისკების მართვა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ზომის ბიზნესში, მაგრამ ურთულდება მისი გამოყენება საკუთარი მცირე თუ საშუალო ზომის კომპანიის (SME) მართვისას. რეალურად ბიზნეს რისკის გავლენა მნიშვნელოვნად მცირდება დივერსიფიკაციასთან, ანუ რამოდენიმე მიმართულებაზე ან პროდუქტზე გადანაწილებასთან ერთად. შესაბამისად ბიზნეს რისკებით მიღებული ზიანი და დარტყმა გაცილებით უფრო სახიფათოა მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის, რომლებსაც ნაკლებად აქვთ ბიზნეს საქმიანობების დივერსიფიცირების შესაძლებლობა.

 

ტერმინის განმარტება - „რისკების მართვა“

ფინანსური ლექსიკონების თანახმად, რისკების მართვა არის „პროცესი, რომლის დროსაც ხდება იმ რისკების იდენტიფიცირება, რაოდენობრივი შეფასება და მართვა, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კომპანიის საქმიანობაზე“.

მარტივ ენაზე კი - „რისკების მართვა“ გულისხმობს წინასწარ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მომავალში აგვაცილებს შესაძლო დანაკარგებს და ზარალს.

 

ღირს რისკების მართვაზე დროის დაკარგვა?

ბიზნეს წრეებში ჩამოყალიბდა მოსაზრება, რომ რისკების მართვა ეს არის ძალიან რთული, ექსელზე და მონაცემთა ბაზებზე დაფუძნებული პროცესი, ამ პროცესს მიაქვს საკმაოდ დიდი დრო და ფინანსური ხარჯები, მაგრამ მაინც და მაინც დიდი ხეირი არ მოაქვს კომპანიისთვის.

რეალობა კი ასეთია: EY-ის კვლევების თანახმად ის ტოპ 20% კომპანიებისა, რომლებიც პრაკტიკაში იყენებენ რისკების მართვის სისტემებს აღწევენ 3-ჯერ მეტ EBITDA-ს (საოპერაციო მოგებას) ვიდრე სხვა დანარჩენი კომპანიები. შესაბამისად, ღირს დრო დავუთმოთ რისკების მართვის საკითხებს საოპერაციო მოგების 3-ჯერ გაზრდის მიზნით.

 

ბიზნეს რისკების სახეობები

ბიზნეს რისკის მრავალი სახეობა არსებობს. ქვემოთ მოცემულია სია სადაც ჩამოწერილია ძირითი რისკები, ეტაპობრივად თითოეულ მათგანზე მომზადდება ცალკე სტატია.

კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ, რომელი რისკის სახეობას დაამეტებდით ან რომელ რისკზე ისურვებდით პირველ რიგში მოკლე სტატიას:

 

 • ლიკვიდობის რისკი
 • საპროცენტო რისკი
 • ბაზრის რისკი
 • საფასო რისკი
 • ფონდირების რისკი
 • საკრედიტო რისკი
 • რეპუტაციული რისკი
 • იურიდიული რისკი
 • საგადასახადო რისკი
 • სტარტ-აპ რისკი
 • სავალუტო რისკი
 • პოლიტიკური რისკი
 • მიწოდების ჯაჭვის მართვის რისკი
 • საოპერაციო რისკი
 • ფროდი
 • IT რისკი
 • მაკრო ეკონომიკური რისკები
 • საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული რისკები
 • ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული რისკები
 • თანამშრომლებთან დაკავშირებული რისკები
 • გეოგრაფიული რისკები
 • კონკურენციის რისკი
 • ხარისხის მართვის რისკი
 • ბუნებრივი კატაკლიზმები